Contributie (Lid worden?)

De volgende tarieven in euro’s per maand:

Kleuters € 8,50
Jeugd € 9,50
Aerobics € 11
Zumba € 11
Freestyle € 11
Heren conditietraining € 11
Extragym € 11 (1 1/4 uur)
Selectiegroep €24,50 di+do incl. 3 competitiewedstrijden. Bij doorstroming betalen de leden het wedstrijdgeld aan de trainster.

Meer bewegen voor ouderen € 9 en € 1,- voor koffie per maand.

Lidmaatschap Na lidmaatschap telt een opzegtermijn van 2 maanden. Opzeggen kan per mail naar jolageerligskaan@gmail.com

Proefles Ieder potentieel nieuw lid kan 2 maal gratis een les meedoen. Voor kleuters is dit 3 maal, omdat zij meestal even moeten wennen. Een kleuter moet 3 jaar oud zijn en zindelijk wil het lid mogen worden. Ouders mogen bij de kleuterles aanwezig zijn, zolang de leiding dit goed vindt.

Contributie De verschuldigde contributie wordt maandelijks automatisch geïnd. Wanneer er niet geïncasseerd kan worden, dan komt er per maand 1,50 euro extra administratiekosten bij.

Bankrelatie: Rabobank Wieringerwaard rek.nr. NL28RABO0370550706 Postgiro nr. NL93INGB0000374124 t.n.v. GV Olympia